You are herePSM

PSM


Course: Practicum from Spectroscopic Methods

Department/Abbreviation: KBF/PSM

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Marek Rác, Ph.D.'

Annotation: Student se seznámí s praktickými základy optických a rezonančních metod formou experimentálních úloh.

Course review:
Praktikum navazuje na předměty Optická spektroskopie 2 a Rezonanční spektroskopie. Studenti absolvují 8 úloh, ve kterých se prakticky seznámí s vybranými metodami probíranými v rámci podmiňujících předmětů. Seznam úloh: Vibrační absorpční spektroskopie Spektroskopie Ramanova rozptylu Spektroskopie rozptylu světla Spektroskopie ohybu, odrazu a lomu Nukleární magnetická rezonance Elektronová paramagnetická rezonance Mössbauerova spektroskopie CD spektroskopie