You are hereEXKBF

EXKBF


Course: Excursion in Biophysics

Department/Abbreviation: KBF/EXKBF

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Studenti absolvují jednodenní exkurzi v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně, kde se seznámí s vědeckým zaměřením a experimentálním vybavením jednotlivých pracovišť, zejména s výzkumem Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie. Studenti dále absolvují exkurzi ve Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru UP, kde budou seznámeni s propojením mezi vědeckým a podnikatelských světem. Exkurze do Vědecko-technického parku UP v Holici se bude konat v pátek dne 20. 3. 2020, zač. v 13:00. Pravděpodobné ukončení exkurze v 15 hod. Plánek Holického areálu najdete na http://biofyzika.upol.cz/userfiles/image/areal_UPOL_Holice_2015.jpg Exkurze do Biofyzikálního ústavu v Brně proběhne dne 3. 4. 2020, odjezd autobusem ve 12:00 od hlavní budovy PřF - Envelopa (17. listopadu 12), sraz v 11:50 ve vestibulu přízemí hlavní budovy PřF (pravděpodobný odjezd z Brna do Olomouce v 16:30 hod.).