You are hereSkenovací elektronový mikroskop VEGA3

Skenovací elektronový mikroskop VEGA3


V rámci řešení FRVŠ projektu Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku nanotechnologií v oblasti nanoskopie byl na katedru experimentální fyziky pořízen skenovací elektronový mikroskop VEGA3 LMU (firmy TESCAN) s integrovanou EDS analýzou. Přístroj je určen pro výuku a práce studentů.

Přístroj je umístěn v laboratoři LP-4.031 na katedře. Jeho využití je možné sledovat v plánovacím kalendáři. V případě zájmu studentů o změření vzorku či zaškolení kontaktujte M. Vůjtka nebo V. Procházku.


Parametry přístroje:

  • max. rozlišení 2 nm
  • katoda LaB6
  • max. urychlovací napětí 30 kV
  • energiově disperzní analýza s rozlišením 133 eV
  • možnost nízkovakuového režimu
  • možnost stereomikroskopie
  • možnost skriptování

Dále je možnost pokovení nevodivých vzorků.


studijní opora Nanoskopie (PDF, 41 MiB)