You are herePřípravný kurz pro střední školy

Přípravný kurz pro střední školy


Na této stránce jsou k dispozici krátké přednášky, určené pro přípravu studentů středních škol na přijímací zkoušky z fyziky (především pro zájemce o studium na lékařské fakultě).

Mechanika


PrezentaceKinematika (PDF 54 KiB)
PrezentaceDynamika (PDF 269 KiB)
PrezentaceMechanická práce a energie (PDF 126 KiB)
PrezentaceMechanika tuhého tělesa (PDF 233 KiB)
PrezentaceKmity a vlny (PDF 503 KiB)
PrezentaceMolekulová fyzika a termodynamika (PDF 344 KiB)
PrezentaceGravitační pole (PDF 34 KiB)
PrezentaceMechanika kapalin a plynů (PDF 101 KiB)

Elektřina a magnetismus


PrezentaceElektrostatika (PDF 157 KiB)
PrezentaceElektrický proud (PDF 140 KiB)
PrezentaceElektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu (PDF 224 KiB)
PrezentaceMagnetické pole stacionární (PDF 73 KiB)
PrezentaceElektromagnetická indukce (PDF 134 KiB)

Optika


Prezentace Optika – základní pojmy (PDF 317 KiB)
PrezentacePaprsková optika (PDF 123 KiB)
PrezentaceOptické přístroje (PDF 250 KiB)
PrezentaceFotometrie (PDF 20 KiB)
PrezentaceVlnová optika (PDF 352 KiB)
PrezentaceKvantová optika (PDF 32 KiB)

Atomová a jaderná fyzika


PrezentaceAtomová a jaderná fyzika (PDF 112 KiB)