You are hereStudentský seminář IGA

Studentský seminář IGA


V pátek 30. září 2011 proběhl na nové budově Přírodovědecké fakulty studentský seminář v rámci projektu IGA Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu, zaměřeného na studenty katedry experimentální fyziky.

V rámci semináře studenti (převážně doktorského studia) prezentovali své dosažené výsledky. Konkrétně se jednalo o studenty F. Látala, J. Navaříka, P. Nováka, M. Pavlů, M. Tučkové, M. Svatákové, L. Pravdové, V. Šeděnkové, V. Blechty a C. Aparicio.