You are herePro doktorandy – zápisy do vyšších ročníků

Pro doktorandy – zápisy do vyšších ročníků


Zápisy do vyšších ročníků doktorských studijních programů

K zápisu je nutné odevzdat:
-
Hodnocení studenta doktorského studijního programu za akademický rok 2011/2012 

formulář ke stažení
-
Evidenční list (vyplněný a podepsaný) formulář ke stažení

Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem. V Hodnocení musí být uvedeno písemné stanovisko školitele, zda doporučuje či nedoporučuje pokračování ve studiu.

Materiály k zápisu vkládejte do označené schránky před studijním oddělením nebo je posílejte poštou k rukám J. Faltýnkové. Nebo osobně v úředních hodinách na studijním oddělení.

HODNOCENÍ STUDENTA DORUČTE NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ NEJPOZDĚJI DO 31. 7. 2012.

Studenti prvního ročníku, kteří tak již neučinili si do konce akademického roku 2011/2012 zadají do stagu téma své disertační práce.

Pokud odevzdáte v uvedeném termínu kladné Hodnocení školitele a Evidenční list budete automaticky zapsán do vyššího ročníku.