You are hereJak probíhají státnice

Jak probíhají státnice


Typický průběh státních zkoušek na oddělení Aplikované fyziky:

  1. Obhajoby diplomových prací všech studentů z daného dne
    Obhajoby konají studenti postupně – vedoucí zkušební komise nejprve představí studenta komisi, pak má student asi 20 minut na svou prezentaci, poté se čtou posudky vedoucího a oponenta a student zodpoví případné dotazy. Výsledky obhajob se studentům sdělují zpravidla až po obhajobách všech studentů. Obhajoba jedné práce typicky zabere cca 30 minut.
  2. Zkoušení jednotlivých studentů
    V druhé části jsou postupně ústně zkoušeni jednotliví studenti. Zkouška probíhá s krátkou přípravou a postupně ze všech okruhů otázek, na každý okruh připadá asi 20 min. Student si vylosuje číslo otázky a očekává se, že student bude o vylosovaném tématu plynně mluvit. Dolování odpovědí ze studenta není žádoucí.

Státnice začínají zpravidla v 8 hodin, běžně  v učebně 4.005 na katedře. Pořadí zkoušek a obhajob závisí na počtu studentů, při počtu 8 studentů trvají zkoušky i obhajoby typicky až do 16 hodin.

oficiální státnicové okruhy

Studenti se na státní zkoušky a obhajoby přihlašují cca 3 týdny předem pomocí systému STAG, všechny zkoušky předepsané studijním plánem si musí zapsat na jeden den, obhajoba může být v jiném termínu. Pro každý obor jsou vypsané termíny, zpravidla únor/červen/srpen. V případě obhajoby musí student týden předem obdržet posudky vedoucího a oponenta (budou dostupné v systému STAG).