You are hereZáklady nanotechnologií 2

Základy nanotechnologií 2


Course: Nanotechnology 2

Department/Abbreviation: KEF/ZANA2

Year: 2019 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Annotation: Tento předmět navazuje na předmět Fyzikální základy nanotechnologií 1. Zaměřen na aplikace nanotechnologií.

Course review:
1. Magnetic and optical properties of nanostructures ? Introduction to magnetism of nanostructures ? ?new? forms of magnetism ? Nanopigments, absorption spectra 2. Magnetic applications of nanostructures ? nanomagnets ? magnetic separation and purification ? ferrofluid technologies ? magnetocaloric refrigeration ? magnetic recording media 3. Nanomaterials for special applications ? For energy storage ? Gas sensors ? Photoelectrical applications 4. Litografie II ? Projective photolitography ? Another and special litographic techniques 5. Manipulation with nanoobject ? Manipulation with nanoobjects by using of SPM, FIB a EM ? Optical and magnetic tweezer ? nanomanipulators ? microequipments 6. Introduction to nanoelectronics ? Problems of current electronics ? Adaptation for nanosystems ? Selected architectures and equipment 7. Nano and mikrosystém technologies ? Basic principles of integration ? MEMS in narrow meaning ? microfluids ? NEMS 8. Bionanoapplications - introduction ? biomimetcs ? application of nanomaterials in medicine ? contrast agents MRI ? hypertermia 9. Bionanoapplications ? Antimicrobial effects of nanoparticles ? Magnetic carries 10. Environmental and other aspects ? Health, ecological and social impacts of nanotechnologies

PřednáškaPřednáška (PDF 13 MiB)

Otázky

 1. Základní veličiny popisující magnetický stav atomu a látky, diamagnetismus, paramagnetismus, magnetické interakce, magnetická anizotropie, domény, magnetická hystereze, základní magneticky uspořádané režimy: feromagnetismus, antiferomagnetismus, ferimagnetismus
 2. Magnetické jevy v nanosvětě: jednodoménovost, superparamagnetismus, spinové sklánění, kolektivní magnetické excitace, magnetické mezičásticové interakce, povrchové jevy.
 3. Měření magnetických vlastností (nano)materiálů, magnetometry.
 4. Aplikace nanomateriálů v medicíně: architektura komplexů pro využití v medicíně, MRI, fluorescenční zobrazení, značení a separace buněk, cílený transport léčiv, hypertermie
 5. Environmentální aplikace nanomateriálů, čištění životního prostředí, různé technologie čištění podzemních, pozemních a pitných vod.
 6. Nanomateriály pro uchování elektrické energie, solární články pro přímé štěpení vody, magnetická záznamová média.
 7. Aerogely, dendrimery, supramolekuly, biologické nanostruktury, blokové kopolymery
 8. Manipulace s nanosystémy
 9. Soft-litografické techniky, dvoufotonová polymerizace
 10. Problémy současné elektroniky a nanoelektronika
 11. Mikrosystémové technologie