You are hereZáklady nanotechnologií 2

Základy nanotechnologií 2


Info nedostupné/Not available

PřednáškaPřednáška (PDF 13 MiB)

Otázky

  1. Základní veličiny popisující magnetický stav atomu a látky, diamagnetismus, paramagnetismus, magnetické interakce, magnetická anizotropie, domény, magnetická hystereze, základní magneticky uspořádané režimy: feromagnetismus, antiferomagnetismus, ferimagnetismus
  2. Magnetické jevy v nanosvětě: jednodoménovost, superparamagnetismus, spinové sklánění, kolektivní magnetické excitace, magnetické mezičásticové interakce, povrchové jevy.
  3. Měření magnetických vlastností (nano)materiálů, magnetometry.
  4. Aplikace nanomateriálů v medicíně: architektura komplexů pro využití v medicíně, MRI, fluorescenční zobrazení, značení a separace buněk, cílený transport léčiv, hypertermie
  5. Environmentální aplikace nanomateriálů, čištění životního prostředí, různé technologie čištění podzemních, pozemních a pitných vod.
  6. Nanomateriály pro uchování elektrické energie, solární články pro přímé štěpení vody, magnetická záznamová média.
  7. Aerogely, dendrimery, supramolekuly, biologické nanostruktury, blokové kopolymery
  8. Manipulace s nanosystémy
  9. Soft-litografické techniky, dvoufotonová polymerizace
  10. Problémy současné elektroniky a nanoelektronika