You are hereZáklady nanotechnologií 2

Základy nanotechnologií 2


Course: Nanotechnology 2

Department/Abbreviation: KEF/ZANA2

Year: 2021 2022

Guarantee: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Annotation: Tento předmět navazuje na předmět Fyzikální základy nanotechnologií 1. Zaměřen na aplikace nanotechnologií.

Course review:
1. Magnetic and optical properties of nanostructures ? Introduction to magnetism of nanostructures ? ?new? forms of magnetism ? Nanopigments, absorption spectra 2. Magnetic applications of nanostructures ? nanomagnets ? magnetic separation and purification ? ferrofluid technologies ? magnetocaloric refrigeration ? magnetic recording media 3. Nanomaterials for special applications ? For energy storage ? Gas sensors ? Photoelectrical applications 4. Litografie II ? Projective photolitography ? Another and special litographic techniques 5. Manipulation with nanoobject ? Manipulation with nanoobjects by using of SPM, FIB a EM ? Optical and magnetic tweezer ? nanomanipulators ? microequipments 6. Introduction to nanoelectronics ? Problems of current electronics ? Adaptation for nanosystems ? Selected architectures and equipment 7. Nano and mikrosystém technologies ? Basic principles of integration ? MEMS in narrow meaning ? microfluids ? NEMS 8. Bionanoapplications - introduction ? biomimetcs ? application of nanomaterials in medicine ? contrast agents MRI ? hypertermia 9. Bionanoapplications ? Antimicrobial effects of nanoparticles ? Magnetic carries 10. Environmental and other aspects ? Health, ecological and social impacts of nanotechnologies

PřednáškaPřednáška (PDF 13 MiB)

Otázky

 1. Základy magnetismu
  Orbitální a spinový magnetický moment, orbitální vazba, kvantování momentu hybnosti, výměná interakce, double exchange interaction, superexchange interaction, magnetokrystalová anizotropie, magnetické domény.
 2. Magnetismus nanočástic
  Monodoménovost, superparamagntismus, blokovací teplota, měření magnetických vlastností, klastry atomů atomů, molekulární magnety, nanokrystalické materiály
 3. Aplikace magnetických nanomateriálů
  Doprava léčiv, hypertermie, kontrastní činidla pro NMRI, záznamová média, magnetické stínění, spintronika
 4. Mechanické vlastnosti
  Elastická, plastická deformace, Způsob měření mechanických vlastností, dislokace, hranové šroubové, Burgersův vektor, dvojčatění, pokluz po rovinách-creep, pokluz po hranicích zrn. Frank-readův zdroj dislokací, Vyplněnost prostoru, Hall-Petchova relace, nárůst velikosti zrn pod tlakem, měknutí materiálu. Nonoindentace, superplasticita.
 5. Optické vlastnosti
  Pásová struktura polovodičů, kovů a izolátorů, mezipásové přechody, Excitony, polarony, modrý posuv, absorpce světla Beer-Lambertův zákon, Index lomu pomocí nanomateriálů. Kvantové omezení excitonů, kovové nanočástice – plazmony, povrchové plazmony Surface Enhanced Raman Scattering. Kvantové tečky, elektroluminiscence.
 6. Aplikace
  Enviromentální aplikace, katalytické aplikace, fotokatalýza, čištění vod, odbourání odpadů, toxicita nanomateriálů. Medicínské aplikace, protetika, fototerapie, doprava léčiv. Energetické aplikace, baterie, uchování energie, fotovoltaika, konstrukční materiály.
 7. Aerogely, dendrimery, supramolekuly, biologické nanostruktury, blokové kopolymery
  Definice, výroba a vlastnosti aerogelů a dendrimerů, pojem supramolekuly, pojem a využití blokových kopolymerů, ukázkové biologické „nanostruktury“
 8. Manipulace s nanosystémy
  Nanomanipulátory, manipulace pomocí mikroskopů, optická pinzeta, magnetické manipulace
 9. Soft-litografické techniky, dvoufotonová polymerizace
  Nanočásticová litografie, nanoimprint, mikrokontaktní tisk, dvoufotonová polymerizace
 10. Problémy současné elektroniky a nanoelektronika
  Základy současné elektroniky, MOSFET, významné problémy, škálování MOSFETu, speciální hradla, ukázka nových přístupů