You are hereZáklady nanotechnologií

Základy nanotechnologií


Course: Nanotechnology

Department/Abbreviation: KEF/ZANAN

Year: 2020 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Introduction to the nanotechnology and its applications.

Course review:
Fundamentals of nanotechnology Introduction into quantum mechanics Nanoscopy Structure of nanomaterials Solid-state synthesis of nanomaterials Carbon nanostructures Photonic nanostructures Lithography Applications of nanotechnology in medicine Applications of nanotechnology in environment Riscs of nanotechnology

Přednáška
Úvod

(PDF 3,3 MiB)

Přednáška
Nanoskopie

(PDF 1,9 MiB)

Přednáška
Struktura nanomateriálů

(PDF 4,2 MiB)

Přednáška
Fotonické nanostruktury

(PDF 6,4 MiB)

Přednáška
Pevnolátková příprava

(PDF 4 MiB)

Přednáška
Aplikace nanočástic v životním prostředí

(PDF 5,3 MiB)

Přednáška
Membrány, mikro a nanoporóvité materiály

(PDF 3,7 MiB)

Přednáška
Nanolitografie

(PDF 2,2 MiB)