You are hereZáklady nanotechnologií

Základy nanotechnologií


Course: Nanotechnology

Department/Abbreviation: KEF/ZANAN

Year: 2019 2020

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Introduction to the nanotechnology and its applications.

Course review:
Fundamentals of nanotechnology Introduction into quantum mechanics Nanoscopy Structure of nanomaterials Solid-state synthesis of nanomaterials Carbon nanostructures Photonic nanostructures Lithography Applications of nanotechnology in medicine Applications of nanotechnology in environment Riscs of nanotechnology

Přednáška
Úvod

(PDF 3,3 MiB)

Přednáška
Mikroskopie A

(PDF 28 MiB)

Přednáška
Mikroskopie B

(PDF 3,4 MiB)

Přednáška
Struktura nanomateriálů

(PDF 5,3 MiB)

Přednáška
Fotonické nanostruktury

(PDF 6,4 MiB)

Přednáška
Pevnolátková příprava

(PDF 4 MiB)

Přednáška
Aplikace nanočástic v životním prostředí

(PDF 5,2 MiB)

Přednáška
Nanolitografie

(PDF 1,9 MiB)

Přednáška
Iontové svazky a nanotechnologie

(PDF 2,6 MiB)

Přednáška
Aplikace v medicíně

(PDF 7,8 MiB)

Přednáška
Rizika nanomateriálů

(PDF 8,9 MiB)