You are hereSeminář z aplikace nanotechnologií

Seminář z aplikace nanotechnologií


Course: Nanotechnology Application

Department/Abbreviation: KEF/BSAN

Year: 2019

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation: This study course is concentrated on current "hot" topics of nanotechnologies.

Course review:
This study course is focused on current "hot" topics of nanotechnologies. The examples of the study topics are as follows:

  • Purification of water by means of reductive technologies with the use of nanoparticles iron
  • Graphene structures
  • Photocatalytic application of TiO2
  • Magnetic ferrofluids

Průběh výuky

Seminář probíhá formou přednášek, které probíhají zpravidla v pátek v holickém nanocentru. Kolokvium bude uděleno za účast na přednáškách.