You are herePrůběh výuky PELMA

Průběh výuky PELMA


By vujtek - Posted on 03 January 2011

Výuka předmětu je rozdělena do tří základních bloků:

  1. Po úvodním proškolení z bezpečnosti se seznámíme s přesným multimetrem Fluke, srovnáme jeho výsledky měření s běžnými multimetry a vyzkoušíme si i méně běžné režimy měření. Poté se zaměříme na komunikaci multimetru s počítačem, nejprve pomocí dodávaného programu, poté s komunikací po sériové lince prostřednictvím HyperTerminalu a nakonec si komunikaci naprogramujeme ve VisualBasicu.
  2. Ve druhém bloku zkusíme ze základních číslicových a analogových obvodů sestavit integrační A/D převodník s danými parametry. Běžně však dojde k sestavení jen jeho číslicové části. Tato úloha má jen demonstrační charakter.
  3. Hlavní náplní předmětu je programování mikrokontroleru 8051. Nejprve se seznámíme s rozdíly mezi mikrokontrolery a běžnými počítači obecně, pak se zaměříme na architekturu 8051 a jeho programování v asembleru.

Výuka je završena poslední exkurzí do elektronické laboratoře Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci-Holicích.

Poznámky k průběhu výuky

  • Podle rozvrhu STAGU jsou výuce vyhrazeny 3 hodiny týdně, ale podle dotace jen 2 hodiny. V některých týdnech bude výuka zabírat 3 hodiny, v jiných 2 tak, aby byla dodržena celková dotace 26 hodin na semestr.
  • V případě, že student dobře ovládá programování mikrokontroleru (jakéhokoliv, např. PIC), po domluvě se výuky nemusí účastnit, pouze ke kolokviu donese ukázku svého programu (funkční nebo jen výpis programu), nejlépe realizujícího něco z oblasti měření.
  • Ostatní studenti musí absolvovat 90 % úloh a součástí kolokvia je naprogramování zadané úlohy v asembleru pro 8051.

Ukázkový program BINBCD

Zdroj: P. Skalický: Mikroprocesory řady 8051, BEN 1998, str. 56

;NIČÍ: A, B, Příznaky Doba: 18 strojových cyklů
BINBCD:
MOV B,#100D ; A=BIN B=100
DIV AB ; A-urči počet stovek B-zbytek celočísel.dělení
MOV STOVKY,A ; ulož stovky
MOV A,#10D
XCH A,B ; A=zbytek, B=10
DIV AB
SWAP A ; přesuň desítky do vyšší půlslabiky
ADD A,B ; přičti jednotky
MOV DESJED,A
RET

DSEG ; Rezervace datového prostoru
DESJED: DS 1H ; paměť desítek a jednotek
STOVKY: DS 1H ; paměť stovek

Odkaz na seznam instrukcí