You are herePraktické cvičení v laboratoři ‑ stavba Michelsonova interferometru

Praktické cvičení v laboratoři ‑ stavba Michelsonova interferometru


Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA bylo, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), připraveno praktické cvičení v laboratoři zaměřené na stavbu Michelsonova interferometru.

Studentům byly nejprve oživeny teoretické znalosti o Michelsonově interferometru včetně jeho principu činnosti. Poté byli seznámeni s jeho stavbou. Nato si studenti sami vyzkoušeli stavbu interferometru, vyvážení interferometru a ověřili si jeho vysokou citlivost.

 

Praktické cvičení 27.10.2010

Studenti staví Michelsonův interferometr.
Studenti staví Michelsonův interferometr.

Studenti se seznamují s citlivostí Michelsonova interferometru.
Studenti se seznamují s citlivostí Michelsonova interferometru.

 

Praktické cvičení 25.11.2011

Studenti staví Michelsonův interferometr.
Studenti staví Michelsonův interferometr.

Studenti při justáži zrcadla interferometru.
Studenti při justáži zrcadla interferometru.

Studenty sestavený interferometr. Interferenční proužky jsou pozorovány na zdi.
Studenty sestavený interferometr. Interferenční proužky jsou pozorovány na zdi.