You are hereOtázky ke zkoušce ELMEA, EM

Otázky ke zkoušce ELMEA, EM


 1. a) generátory měřicích signálů
  b) základní elektronické obvody (dělič napětí, základní zapojení OZ, usměrňovače)
 2. a) měřicí usměrňovače (převodníky na hodnotu střední, efektivní a rozkmitu)
  b) etalony odporu, kapacity a frekvence
 3. a) měření ss napětí pomocí modulačních voltmetrů, paralelní, aproximační a integrační číslicové voltmetry
  b) fázoměry
 4. a) měření střídavého napětí – obecná stavba, selektivní/heterodynní voltmetry, číslicové
  b) měření odporu – přímoukazující metody, můstek Wheatstoneův a Thompsonův
 5. a) referenční zdroje napětí (Zenerovy diody, band-gap reference, Josephsonův přechod)
  b) analyzátory kmitočtového spektra
 6. a) průchozí wattmetry modulační, s Hallovou sondou, s řízenou strmostí, číslicové
  b) fázový závěs, syntéza kmitočtu
 7. a) číslicové měření času, periody a frekvence
  b) můstkové měřiče impedance (můstek Maxwellův-Wienův, Scheringův)
 8. a) měření vlastností obvodů
  b) vlastnosti a chyby AD převodníků, korekce chyb
 9. a) měření šumu
  b) problematika měření
 10. a) osciloskopy, logické analyzátory
  b) měření stejnosměrného proudu, termoelektrické měniče, proudové sondy

  Student si vylosuje jedno číslo, kterému odpovídají dvě otázky. Termíny na zkoušky nejsou vypisovány, domluva emailem.

AttachmentSize
Otázky ELMEA44.7 KB