You are hereLaboratorní demonstrace využití fraktálů v optice

Laboratorní demonstrace využití fraktálů v optice


Pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského oboru APLIKOVANÁ FYZIKA byla, v rámci inovace předmětu Experimentální techniky a měřicí metody 2 (SLO/EXTM2), uskutečněna praktická (laboratorní) demonstrace využití fraktálů v optice.

Studenti byli seznámeni s laboratorní sestavou využívající prostorový modulátor světla a amplitudový transparent ve formě negativu pro pozorování difraktálu a fraktálové koherenční zrnitosti. Jejím využitím byly prezentovány obrazce vytvořené difraktály pomocí fraktálů pravidelných (Kochova vločka, sněhová vločka, Sierpinského trojúhelník a koberec) a náhodných (Weierstrassova funkce o různých dimenzích). Na závěr byly studentům demonstrovány koherenční zrnitosti fraktálová, subjektivní, objektivní a rozdíly mezi nimi.

 

Laboratorní demonstrace 18.2.2011

Studenti při výkladu k laboratorní sestavě
Studenti při výkladu k laboratorní sestavě.