You are hereFyzikální praktikum (atomistika)

Fyzikální praktikum (atomistika)


Course: Practicals in nuclear physics

Department/Abbreviation: KEF/FP5

Year: 2017 2018

Guarantee: 'Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Annotation: Laboratory tasks in atomic and nuclear physics.

Course review:
1st week: compulsory safety training List of laboratory tasks for the physical practicum from atomic and nuclear physics: Measurement of spectra of gamma-ray sources Characteristics of Geiger-Müller detector Interaction of gamma-rays with a matter Experimental observation of Mössbauer effect and hyperfine interactions Study of electron-positron annihilation Study of properties of gaseous proportional detector Verification of the statistical character of the conversion law Comparison of efficiency of scintillation and Geiger-Müller detector of gamma-rays SPM

Skripta
Skripta

(PDF 725 KiB)

Doplněk
Charakteristické rentgenové záření Cu

(PDF 158 KiB)

Doplněk
Pozorování elektronové difrakce

(PDF 725 KiB)

Doplněk
Rentgenová fluorescence a Moselyho zákon

(PDF 133 KiB)

Doplněk
Mikroskopie atomárních sil

(PDF 1,9 MiB)

Doplněk
Frank-Hertzův experiment

(PDF 280 KiB)

Doplněk
Demonstrace NMR

(PDF 1,5 MiB)

Doplněk
Rydbergova a mřížková konstanta, Balmerova série

(PDF 440 KiB)

 

AttachmentSize
Gnuplot úvod (ZIP 1MiB)1009.55 KB