You are hereStředoškolští pedagogové si pochvalují exkurze do laboratoří optiky

Středoškolští pedagogové si pochvalují exkurze do laboratoří optiky


By lemr - Posted on 28 September 2010

V prosinci 2009 se konala exkurze do Společné laboratoře optiky pro studenty Slovanského gymnázia Olomouc. V následujícím článku přinášíme stručný rozhovor s Mgr. Jiřím Křížem, který studenty na jejich exkurzi doprovázel.

1. Měli vaši studenti zájem účastnit se exkurze do SLO (Společná laboratoř optiky)?
Zájem byl, protože se jednalo o studenty z fyzikálních seminářů, kteří k vědě mají kladný postoj.
2. Zaujala prohlídka laboratoří vás a vaše studenty?
Prohlídka zaujala, u profesorů bylo nadšení větší. Studenty lehce hendikepovala neznalost všech souvislostí, protože se ne všechno s kvantové optiky stihlo probrat do exkurze. V dalších hodinách se učivo dobralo.
3. Co vás na prohlídce nejvíce zaujalo?
Řezání a obrábění laserem.
4. Byli studenti s exkurzí celkově spokojeni?
Byli. Špičková vědecká pracoviště nenavštěvují přeci každý den. Hlavně byli překvapeni, že se jedno takové pracoviště nachází nedaleko našeho gymnázia.
5. Může vám exkurze nějakým způsobem prospět při výuce?
Můžeme vidět, jaké využití má teorie, kterou jsme se naučili, v praxi.
6. Podařilo se studentům v průběhu exkurze objasnit také nějaké fyzikální jevy, které znají z vašich hodin?
Byly to jevy související s interferencí.
7. Můžete závěrem shrnout vaše zkušenosti s exkurzí a celou akci ohodnotit?
Spokojenost. V tomto roce bychom chtěli exkurzi zopakovat s novými studenty fyzikálních seminářů.
8. Doporučil byste exkurzi také svým kolegům?
Doporučil. Člověk má radost, když se na vlastní oči přesvědčí, že to, co učí, opravdu funguje a má dokonce praktické využití.