You are hereStudium / Studijní obory / Nanotechnologie

Nanotechnologie


Základní informace, týkající se studijního oboru Nanotechnologie, který nabízí možnost získání vzdělání v oblasti nanotechnologií.
Formy studia O oboru
  Bakalářské studium   Obecné informace
  Magisterské studium   Garantující pracoviště
  Doktorské studium     Neformálně

Nově otevřené bakalářské studium sticky icon

Od roku 2012/2013 je nově otevřeno bakalářské studium oboru Nanotechnologie. Studium může být zajímavé pro všechny středoškoláky, kteří mají zájem o přírodní vědy a moderní technologie.

Studijní obor Nanotechnologie sticky icon

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Neformálně o oboru Nanotechnologie

Na této stránce najdou uchazeči o studium bakalářského oboru Nanotechnologie méně formální odpovědi na své otázky.

Cvičení KEF/MMF 25.9.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MMF dne 25.9.2012.