You are hereAnalytické a technické služby nabízené Společnou laboratoří optiky v rámci RCPTM

Analytické a technické služby nabízené Společnou laboratoří optiky v rámci RCPTM


Společná laboratoř optiky (SLO) disponuje jak špičkovým přístrojovým vybavením, tak i vysoce kvalifikovaným personálem s rozsáhlými zkušenostmi ze základního i aplikovaného výzkumu. Následující služby nabízí v rámci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

 • Mikroskopické techniky
  • Konfokální laserová skenující mikroskopie (CLSM) - nekontaktní 2D a 3D zobrazování a analýza povrchů [katalogový list]
 • Spektroskopické a optické techniky
 • Metody studia povrchů, vrstev a velikosti částic
  • Nanoindentace - měření lokálních mechanických vlastností [katalogový list]
  • Profilometrie - 2D a 3D mapování pevných povrchů [katalogový list]
  • Speklová inteferometrie
  • Interferometrie v bílém světle - přesné měření tvaru předmětů [katalogový list]
  • Rozptylometrie - měření drsnosti optických povrchů a jejich rozptylových vlastností - drsnoměr uScan [katalogový list], rozptyloměr a drsnoměr CASI [katalogový list]
 • Syntetické metody a tvorba povrchů a vrstev
  • Broušení a leštění optických povrchů – od r. 2013
  • Vakuové napařování – od r. 2013
  • Depozice z plazmatu – od r. 2012
  • Laserové opracování materiálů [katalogový list]

Úplnou nabídku služeb Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů najdete na webu RCPTM.