You are hereVěda, výzkum, inovace / Nabídka spolupráce

Nabídka spolupráce


Zdejší pracoviště mají bohatou tradici ve spolupráci s průmyslem i dalšími organizacemi na poli aplikovaného a zakázkového výzkumu.

Analytické a technické služby nabízené Společnou laboratoří optiky v rámci RCPTM

Společná laboratoř optiky (SLO) disponuje jak špičkovým přístrojovým vybavením, tak i vysoce kvalifikovaným personálem s rozsáhlými zkušenostmi ze základního i aplikovaného výzkumu. Následující služby nabízí v rámci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).