You are hereLuděk Bartoněk

Luděk Bartoněk


doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
vedoucí oddělení Aplikované fyziky
Email ludek.bartonek(zavinac)upol.cz
Telefon 58 563 4291
Fax 58 563 
Osobní stránka

Publikace OBD
Výuka

Aplikace digitálního zpracování obrazu
Aplikace opt. holografie k anal. objektů
Aplikace počítačů v měřicích systémech
Bakalářský seminář a práce 1
Bakalářský seminář a práce 2
Digitální zpracování obrazových signálů 
Digitální zpracování obrazu 
Diplomový seminář 1 
Diplomový seminář 2
Diplomový seminář 3
Informatika 1 (Struktura počítačů)
Metody a systémy číslicového zpracování
Metody obrazové analýzy
Modelování a simulace
Počítače v měřicích systémech
Programování pro aplikovanou fyziku
Řízení experimentu počítačem
Úvod do fyzikálních měření
Úvod do informatiky