You are hereLibor Machala

Libor Machala


doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
vedoucí katedry
Email libor.machala(zavinac)upol.cz
Telefon 58 563 4959 (Holice), 4301 (Envelopa)
Fax 58 563 4958
Osobní stránka
http://www.rcptm.com/cs/o-projektu/pracovnici/libor-machala/
Publikace CVN, OBD
Výuka

Atomová a jaderná fyzika
Fyzikálně-chemické metody
Informatika 2
Molekulová fyzika a termodynamika
Teorie signálů a informace I.
Teorie signálů a informace II.

V rámci svého doktorského studia se věnoval obrazové analýze struktury duhovky lidského oka se zřetelem k identifikaci osob. Nyní se věnuje syntéze nanočástic oxidu železa a jejich charakterizaci metodami kvazielastického rozptylu světla a Mössbauerovy spektroskopie.


Vystudoval učitelský obor matematika – fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie. Od roku 2010 je docentem aplikované fyziky.