You are hereVšeobecné / Aktuality

Aktuality


Pozvánka na přednášku Mirror phase-covariant cloning

Společná laboratoř optiky skupina kvantové a nelineární optiky si vás dovoluje pozvat na přednášku

Mirror phase-covariant cloning,

kterou přednese Karol Bartkiewicz, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznan, Polsko, dne 14. září 2011 ve 13:00
v zasedací místnosti SLO.

Největší vědecký projekt v dějinách země odstartoval

ČR je na prahu skokového rozvoje laserové fyziky, materiálového výzkumu, lékařské diagnostiky
a molekulární biologie.
MŠMT  rozhodlo  o  financování  projektu  ELI  Beamlines  z prostředků  Operačního  programu Výzkum  a  vývoj  pro  inovace. 

Pracovní nabídka Gymnázium Kyjov

Klvaňovo gymnázium v Kyjově přijme od 1. 9. 2011 učitele všeobecně vzdělávacích předmětů v kombinaci Matematika–Fyzika.

Pracovní nabídka Visteon-Autopal

Firma Visteon-Autopal s. r. o. hledá kandidáty na pracovní pozici vývojový inženýr optiky. Pozice je vhodná pro absolventy fyzikálních oborů. Více informací v příloze.

Fermiho úlohy

Finále soutěže Fermiho úlohy
Zveme všechny zájemce k účasti ve Finále soutěže Fermiho úlohy!
 
Finále se mohou zúčastnit všichni úspěšní řešitelé jak letošního kola soutěže, tak i kolektivy, kde alespoň jeden člen kolektivu již dříve řešil Fermiho úlohu.
 

Přírodovědný jarmark UP 2011

Milé kolegyně, vážení kolegové, jako každoročně se na vás obracím s prosbou o pomoc při přípravě a realizaci Přírodovědného jarmarku UP 2011. Tradiční část jarmarku proběhne v pondělí 27. června 2011 od 9 do 17 hodin v prostorách a okolí Přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12 v Olomouci.

Česko-slovenská vědecká konference

Ve dnech 19. - 20. května 2011 se na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích uskuteční "Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v odbore fyzika". Jedná se o soutěž přírodovědných a technických fakult VŠ v ČR a SR o  nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci v  oboru  fyzika  v  akademickém roce  2010/2011.
Deadline přihlášek 29. dubna 2011.

V laboratoři SLO vzniklo unikátní kvantové hradlo

Skupina kvantové a nelineární optiky ze Společné laboratoře optiky dosáhla významného úspěchu, když experimentálně sestavila plně optimalizované a laditelné kvantové hradlo C-PHASE pro dva fotony.

Nabídka zaměstnání

Český metrologický institut Brno hledá kandidáta na pozici metrologa v laboratořích Oddělení stejnosměrných a nízkofrekvenčních elektrických veličin.

Náplní práce je rozvoj etalonáže ss a nf elektrických veličin především v oblasti elektrické impedance (zapojení v národních i mezinárodních projektech, publikační činnost).