You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty

  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.
  • warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Biologická fyzika

Course: Biological Physics

Department/Abbreviation: KEF/BFY

Year: 2021 2022

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Předmět je určen pro studenty, kteří mají získat či zopakovat základní pojmy spojené s aplikacemi fyziky v biologie či lékařských vědách. Budou-li se zabývat aplikacemi nanočástic ve zobrazovacích metodách či cílené terapii, je třeba, aby se orientovali právě v pojmech na úrovni struktury buňky i ve zobrazovacích metodách.

Course review:
Natural and artificial radioactivity, characterization of ionizing radiation. Types of radioactive decay. The interaction of ionizing radiation with matter. Biological effects of ionizing radiation. Protection against ionizing radiation. Detection of ionizing radiation . The use of ionizing radiation in the treatment and diagnosis. Optical radiation. Properties radiation. Sources and detectors of optical radiation. Optical methods and instrumentation. Visible light. The theory of color vision. Adaptation to light and darkness. Eye and vision defects. Ultraviolet and infrared radiation. The use of thermal energy in medicine. Biophysics thermoregulation. Biophysics of cells. The electric current. Electrical properties of tissues and organs. Conducting of the electrical current in tissues. Bias membrane potential, action potential Bioelectric manifestations and use of action potentials in the diagnosis . Electrodiagnostic methods (ECG , EEG , EMG ?) Acoustics. Basic concepts. Physiological acoustics. The hearing system. Audiometry. Effects of noise on the organism. Infrasound. Ultrasound. Generating ultrasound. The biological effects of ultrasound. Diagnostic ultrasound use. Therapeutic use of ultrasound. Introduction to Nuclear Medicine. Definition field. Radiopharmaceuticals. Radionuclide diagnostic methods. Detection techniques in nuclear medicine. Principle scintillation detector. Devices for personal protection and dosimetry. The possibility of using gamma camera, PET , SPECT . Introduction to Radiology. X-rays, braking and characteristic X-rays. Detection of X-ray contrast agents. CT, NMR.

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Info nedostupné/Not available

Integrovaný kurs experimentální fyziky

Course: Integrateion of experimental physics

Department/Abbreviation: KEF/IKEF

Year: 2021 2022

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Integration of knowledge of experimental physics - work with large thematic units Basic principles in particular fields of physics

Course review:
Integration of knowledge of experimental physics - work with large thematic units Basic principles in particular fields of physics Laws of conservation (energy, momentum, transformation of energy) and connection to other science disciplines Linear and nonlinear dynamics Force - types of forces Oscillations and waves from the viepoint of integration of physical knowledge Kinetic theory Corpuscle-wave duality

Materiály ke stažení (ZIP, 12 MiB)

Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Course: Imaging Technics in Health

Department/Abbreviation: KEF/ZTZ

Year: 2021 2022

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Overwiev of some imaging methods in medicine.

Course review:
The course provides an overview of selected medical imaging and therapy. It concerns also the therapeutic use of certain methods discussed. Increased attention is given to applications for investigation and treatment of the visual system. History of medical imaging Ultrasonic technology (ultrasound physics with respect to the use of health care, medical applications of ultrasound, the application of ultrasound in ophthalmology - ultrasound biometry of the eye [A -scan , B -scan] , its use in the diagnosis of diseases of the eye, applications intraocular surgery, ultrasound therapy applications shock waves) Displaying coherent radiation, ophthalmic applications (optical coherence tomography (OCT), laser scanning tomography (HRT)) Methods of nuclear medicine, the basics of computer tomography (CT), densitometry, magnetic resonance imaging. Radiotherapy - radiotherapy. Lekselův gamma knife applications in ophthalmology The sensing electrode in medicine, the use of sensing electrodes in the study of the visual system Endoscopy, including the application of endoscopic examination of the eye in the mirror

 

Návod k obsluze (úloha 3)

Návod k ovládání zařízení

 1) Ovládání Bruker EDS spektrometru integrovaného ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN VEGA3.

Úloha 6: Elektronová litografie

Tato úloha byly v přihlášce projektu uvedená jako výhledová a bude dopracována až po pořízení rozšíření o elektronovou litografii v roce 2014.

Databáze studentských snímků SEM

Databáze snímků, pořízených studenty prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, je k dispozici na adrese ftp://afnet.upol.cz/Public/SEM/.

Úloha 5: Trojrozměrné zobrazení

3D režim

Režim se zapíná nabídkou Tools/3D Scanning a zobrazí se základní panel.

Z něho si vybereme první ikonu s brýlemi.

Úloha 4: Nízkovakuový režim a zobrazování nevodivých vzorků

Úloha 3: Prvková analýza EDS

Energiově disperzní spektroskopie (EDS) umožňuje využití skenovacího elektronového mikroskopu pro prvkovou analýzu studovaných preparátů. Cílem této úlohy je praktické seznámení s principy a použitím této analytické metody. Osvojení si ovládání zařízení pro energiově disperzní spektroskopii, které je integrováno ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Vega 3.