You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Info nedostupné/Not available

Integrovaný kurs experimentální fyziky

Course: Integrateion of experimental physics

Department/Abbreviation: KEF/IKEF

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Integration of knowledge of experimental physics - work with large thematic units Basic principles in particular fields of physics

Course review:
Integration of knowledge of experimental physics - work with large thematic units Basic principles in particular fields of physics Laws of conservation (energy, momentum, transformation of energy) and connection to other science disciplines Linear and nonlinear dynamics Force - types of forces Oscillations and waves from the viepoint of integration of physical knowledge Kinetic theory Corpuscle-wave duality

Materiály ke stažení (ZIP, 12 MiB)

Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Course: Imaging Technics in Health

Department/Abbreviation: KEF/ZTZ

Year: 2018 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Overwiev of some imaging methods in medicine.

Course review:
The course provides an overview of selected medical imaging and therapy. It concerns also the therapeutic use of certain methods discussed. Increased attention is given to applications for investigation and treatment of the visual system. History of medical imaging Ultrasonic technology (ultrasound physics with respect to the use of health care, medical applications of ultrasound, the application of ultrasound in ophthalmology - ultrasound biometry of the eye [A -scan , B -scan] , its use in the diagnosis of diseases of the eye, applications intraocular surgery, ultrasound therapy applications shock waves) Displaying coherent radiation, ophthalmic applications (optical coherence tomography (OCT), laser scanning tomography (HRT)) Methods of nuclear medicine, the basics of computer tomography (CT), densitometry, magnetic resonance imaging. Radiotherapy - radiotherapy. Lekselův gamma knife applications in ophthalmology The sensing electrode in medicine, the use of sensing electrodes in the study of the visual system Endoscopy, including the application of endoscopic examination of the eye in the mirror

 

Návod k obsluze (úloha 3)

Návod k ovládání zařízení

 1) Ovládání Bruker EDS spektrometru integrovaného ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN VEGA3.

Úloha 6: Elektronová litografie

Tato úloha byly v přihlášce projektu uvedená jako výhledová a bude dopracována až po pořízení rozšíření o elektronovou litografii v roce 2014.

Databáze studentských snímků SEM

Databáze snímků, pořízených studenty prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, je k dispozici na adrese ftp://afnet.upol.cz/Public/SEM/.

Úloha 5: Trojrozměrné zobrazení

3D režim

Režim se zapíná nabídkou Tools/3D Scanning a zobrazí se základní panel.

Z něho si vybereme první ikonu s brýlemi.

Úloha 4: Nízkovakuový režim a zobrazování nevodivých vzorků

Úloha 3: Prvková analýza EDS

Energiově disperzní spektroskopie (EDS) umožňuje využití skenovacího elektronového mikroskopu pro prvkovou analýzu studovaných preparátů. Cílem této úlohy je praktické seznámení s principy a použitím této analytické metody. Osvojení si ovládání zařízení pro energiově disperzní spektroskopii, které je integrováno ve skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Vega 3.

Úloha 2: Aplikace SEM

Tato úloha rozšiřuje experimentální znalosti studentů, spočívající ve vyhodnocování kritických parametrů různých typů vzorků. Rovněž zahrnuje měření s BSE detektorem pro demonstraci odlišností.