You are hereStudium / Studijní předměty

Studijní předměty


Cvičení KEF/MFT 20.3.2012

Zadání příkladů pro cvičení dne 20.3.2012.

V první části cvičení budou řešeny ještě vybrané úlohy z kapitoly IV.

Cvičení MFT 13.3.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MFT dne 13.3.2012

Cvičení KEF/MFT dne 6.3.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MFT dne 6.3.2012.

Cvičení MFT 21.2.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MFT dne 21.2.2012.

Popis pokusů

Popis vybraných jednoduchých pokusů.

Inovace laboratorních praktik pro studenty oboru Nanotechnologie

V rámci Rozvojového projektu MŠMT bylo pro studenty inovováno praktikum v rámci Laboratorní praxe 2 (KEF/BLP2). Studenti získají možnost seznámit se s aplikacemi v oblasti bionanotechnologií v průběhu dvou úloh:

  1. Příprava, charakterizace a porovnání nanočástic připravených tepelným rozkladem v pevné fázi a nanočástic vzniklých biomineralizací (bakteriální magnetické nanočástice)
  2. Světelná a fluorescenční mikroskopie

Experimentální techn. a měř. metody

V rámci klíčové aktivity 5 byly inovovány stávající předměty Experimentální techn. a měř. metody 2 a 3. Na základě zkušeností byly některé části kurzu doplněné o výukovou podporu, laboratorní prezentace a cvičení. Při inovaci byl využit software pořízený z prostředků projektu.

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.

Průběh BDP

Předmět Diplomový projekt je pomocný předmět, který slouží ke kreditovému ohodnocení tvorby diplomové práce. Jedinou podmínkou pro započtení je předložení téměř finální verze diplomové práce.

Základy nauky o materiálu 1

Course: Materials Science Basics 1

Department/Abbreviation: SLO/ZNM1

Year: 2019

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Annotation: Introduction of basic terms of materials science, internal structure of metal materials and identification of phases in metal systems. To give an overview of technical iron alloys, their structure, properties and basic method of their modification. To show the overview of non-ferrous and selected non-metal technical materials.

Course review:
Technical materials - overview Metals - ferrous alloys, non-ferrous metals Non-metal materials - plastics, glass, ceramics Materials properties of technical materials Kinds of atomic bonds Internal structure of metals Crystalline structure of metals - lattice, crystallography Real lattice - defects Basics of thermodynamics - thermodynamics of metals - diffusion - phase transformations Metals and alloys crystallization Solubility of metals Solid solution Equilibrium diagrams Eutectic, eutectoid, peritectic transformation Crystallization of ferrous alloys - equilibrium diagrams Allotropic transformations Structural compounds of steels and cast irons Diagrams of isotropic and anisotropic decomposition of austenite Heat treatment basics Classification of steels and cast irons