You are hereStudium / Garantované obory studia / Učitelství fyziky / (Učitelství fyziky)

(Učitelství fyziky)


Témata magisterských prací – učitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • RNDr. Renata Holubová, CSc.
    • Stavebnice ve výuce fyziky
    • Fyzika v krabici
    • Počítačové hry a výuka fyziky
  • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
    • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie