You are hereStudium / Garantované obory studia / Učitelství fyziky

Učitelství fyziky


Informace týkající se studijního oboru Učitelství fyziky

Témata bakalářských prací – učitelské

Vypsaná témata bakalářských prací

  • RNDr. Renata Holubová, CSc.
    • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
    • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
  • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
    • Akustika hudebních nástrojů