You are hereStudium / Garantované obory studia / Přístrojová fyzika / (Přístrojová fyzika)

(Přístrojová fyzika)


Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
    • podrobnosti v příloze
    • kontakt: doc. Pechoušek
  • Hella Autotechnik - více informací v přílohách