You are hereStudium / Garantované obory studia / Nanotechnologie / (Nanotechnologie)

(Nanotechnologie)


Studijní obor Nanotechnologie sticky icon

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Neformálně o oboru Nanotechnologie

Na této stránce najdou uchazeči o studium bakalářského oboru Nanotechnologie méně formální odpovědi na své otázky.

Doktorské studium

Studijní obor Nanotechnologie zatím nemá samostatné doktorské studium. Ale tématice nanotechnologií je možné se věnovat v rámci doktorského studia Aplikované fyziky.

Magisterské studium

Magisterské studium dále rozvíjí specializaci na nanotechnologie, především fyziku nanosvěta a teoretické a experimentální metody jeho studia. Studenti si vyberou jeden ze tří základních směrů studia:

Témata magisterských prací – neučitelské

Vypsaná témata magisterských prací

  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader
    • podrobnosti v příloze
    • kontakt: doc. Pechoušek
  • Hella Autotechnik - více informací v přílohách