You are hereStudium / Absolventi / Zkušenosti absolventů

Zkušenosti absolventů


OKNO DO PRAXE - V. ročník

Ve dnech 14. - 15. února proběhne od 13,00 do 15,00 hodin v prostorách PřF UP na Envelopě již V. ročník akce OKNO DO PRAXE. Toto setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty/absolventy Přírodovědecké fakulty má za cíl poskytnout studentům/absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe, nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží, jak probíhá výběrové řízení, jaké jsou požadavky na absolventy, s jakými problémy se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.

Představení portálu Euraxess Jobs

Mezinárodní portál Euraxess Jobs slouží k zadávání a vyhledávání pracovních pozic ve vědě a výzkumu. Kromě toho poskytuje informace zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům.