You are hereVeřejnost a média / Svět fyziky / ELI Beamlines

ELI Beamlines


Práce na vybudování nejintenzivnějšího laseru světa mohou začít poté, co bylo 1. srpna 2011 oficiálně rozhodnuto o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do roku 2015 má být postaven v Dolních Břežanech u Prahy. ELI Beamlines bude přinášet průlomové poznatky v takových oborech, jako je fyzika, optika, fotonika či nanovědy.

ELI Beamlines: Studentský den 2012

Dne 5. listopadu 2012 se v Praze uskuteční Studentský den projektu ELI Beamlines. Bližší informace včetně programu v příloze.

Seminář ELI 22. února - Nejintenzivnější laser světa se staví v ČR

Účastníci semináře konaného 22. února 2012 v kongresovém sále SLO se mohli dozvědět více o laseru ELI:

  • Jak bude laser vypadat?
  • Jaká bude jeho intenzita?
  • Jaké bude jeho využití v praxi?
  • Pro jaké obory bude laser využitelný?
  • Kdo jej financuje?
  • Kdy bude zprovozněn?
  • Proč se staví právě v ČR?
  • Jaké jsou možnosti na laseru spolupracovat?

Semináře se zúčastnili také vedoucí výzkumného týmu Daniel Kramer, který se vrátil z CERNu do ČR postavit zde laser ELI a výzkumník Daniele Margarone.

Největší vědecký projekt v dějinách země odstartoval

ČR je na prahu skokového rozvoje laserové fyziky, materiálového výzkumu, lékařské diagnostiky
a molekulární biologie.
MŠMT  rozhodlo  o  financování  projektu  ELI  Beamlines  z prostředků  Operačního  programu Výzkum  a  vývoj  pro  inovace.