You are hereProjekty pro středoškoláky

Projekty pro středoškoláky


By vujtek - Posted on 27 August 2010

Univerzita je pořadatelem několika akcí, které jsou zaměřené na středoškoláky.

Olomoucký fyzikální kaleidoskop  je popularizační akce (nejen) pro studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z oblasti fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří. Vstup volný. Kontakt: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (lukas.richterek@upol.cz)

Jarmark chemie, fyziky a matematiky je již tradiční akcí, kterou pořádá fakulta ve spolupráci se zainteresovanými katedrami. Nejprve byl jarmark pořádán na podporu předmětů, které nepatří mezi studenty k nejoblíbenějším. Poslední dva z celkových 10 dosavadních ročníků, byly již konány jako „přírodovědný jarmark“ a organizovaly jej všechny katedry, garantující 5 základních oborů, studovaných na PřF – fyziku, chemii, matematiku, biologii a vědy o zemi.

Fyzikální olympiáda. Na pracovišti katedry experimentální fyziky sídlí krajská komise fyzikální olympiády, kterou garantuje Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 

Fermiho problémy - Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci vyhlašuje pravidelně soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol. Soutěžícími se mohou stát jednotlivci nebo kolektivy, kteří musí vyřešit několik Fermiho úloh. Úlohy pojmenované po italském fyzikovi Enrico Fermim, který byl známý pro svou neobvyklou schopnost jednoduchým a rychlým způsobem řádově odhadnout fyzikální veličiny. Při řešení nejde tedy o přesné vyčíslení výsledků, ale jen o řádově správný odhad s pomocí jednoduchých fyzikálních vztahů, zkušeností z každodenního života a trochou zdravého rozumu. Výsledky se dají v mnoha případech snadno prověřit a většinou odhad překvapivě dobře souhlasí se skutečnou hodnotou. Soutěž garantuje RNDr. Renata Holubová, CSc. – vedoucí oddělení didaktiky fyziky KEF.

Projekt Badatel (Otevřená věda) nabízí středoškolským studentům bezplatnou možnost stát se součástí špičkových vědeckých týmů. Nabízí radost z vědy, přičemž základním kamenem je dobrovolná práce bez formálních omezení. Staví na motivaci, nikoli jen na IQ, předchozích dobrých výsledcích nebo výsledcích nějakého testu. Úspěšným studentům umožňuje prezentovat své výsledky na seminářích, konferencích, v soutěžích nebo časopisech. Co je důležité je, že umožní navázat nové kontakty a přátelství. Garantem soutěže je pracovník oddělení biofyziky doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.