You are hereDen otevřených dveří ve SLO

Den otevřených dveří ve SLO


By myska - Posted on 07 December 2011

V rámci Dne otevřených dveří nejen pro zájemce o studium na UP v Olomouci připravili pracovníci Společné laboratoře optiky exkurze ve vybraných laboratořích pracoviště a informační stánek v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty. Návštěvníci byli seznámeni se současným výzkumem v laboratořích, s moderním přístrojovým vybavením a byli podrobně informování o studijních plánech oboru Přístrojová fyzika, který katedra SLO garantuje.

Na informačním stánku v prostorách PřF UP Olomouc poskytovala Mgr. Petra Nováková informace o výzkumných a pedagogických aktivitách dislokovaného pracoviště SLO, možnosti zajímavé exkurze v laboratořích a poradenství o studiu. Studenti středních škol s rodiči postupně navštívili šest vybraných laboratoří.

V optické laboratoři Mgr. Milan Marek a Mgr. Jan Tomáštík referovali o účasti SLO na mezinárodním projektu Pierre Auger, názorně bylo předvedeno měření absorpce interferenčních filtrů na spektrofotometru Perkin-Elmer 850 a byla vysvětlena funkce přístroje CASI, jako výborného nástroje pro měření intenzity rozptýleného záření na odrazných nebo transparentních vzorcích. Možnosti zobrazení organických i anorganických objektů na laserovém konfokálním mikroskopu LEXT vzbudilo velký zájem návštěvníků.

V laboratoři koherenční zrnitosti referovala Mgr. Ivana Hamarová o vzniku a vlastnostech pole koherenční zrnitosti a o využití tohoto jevu v metrologii.

V laboratoři kvantové optiky předvedl RNDr. Martin Hamar experimentální techniky kvantové a nelineární optiky na bázi fs-laserového systému a optického parametrického zesilovače.

V laboratoři laserových technologií měli studenti možnosti shlédnou prezentaci Bc. Ladislava Stankeho o projektu ELI – ultrakrátké pulsy o extremně vysokých energiích. Na laserovém systému KLS 246 -102 vysvětlovala RNDr. Hana Chmelíčková princip laserového opracování materiálu, předvedla praktické ukázky laserového řezání, svařování a vrtání.

Na recepci pracoviště byli studenti Mgr. Petrou Mahrovou podrobně informování o re-akreditovaných studijních plánech oboru Přístrojová fyzika s možnostmi specializací Číslicové měřicí systémy, Optické a laserové technologie, Astronomie a astrofyzika, v kterých jsou ve velké míře zařazeny nové nebo inovované předměty – výstupy projektu OP VK „Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky“.

AttachmentSize
dodslo1.jpg108.37 KB
dodslo2.jpg78.12 KB
dodslo3.jpg88.07 KB
dodslo4.jpg614.49 KB
dodslo5.jpg265.37 KB
dodslo0.jpg298.5 KB