You are hereVIJF

VIJF


Virtuální instrumentace v experimentech sticky icon

Předmět: Virtuální instrumentace v experimentech

Katedra/Zkratka: KEF/VIJF

Rok: 2018 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Studenti se v průběhu výuky seznámí s principy digitálního zpracování a analýzy signálů z detektorů ionizujícího záření předmětu. Prakticky si také ověří prezentované metody na moderních měřicích zařízeních používaných ve výzkumu.

Přehled látky:
1. Principy virtuální instrumentace - využití LabVIEW, aplikace výkonných DAQ zařízení, tvorba měřicích systémů s RTOS (PXI, CompactRIO, FPGA). 2. Techniky synchronizace a trigrování - synchronizace procesů zpracování a generování signálů, typy analogových a digitálních trigrů, možnosti "spouštění" měření. 3. Zpracování signálu z detektoru - typy detektorů (základní charakteristiky, výstupní signál), digitalizace signálu, DSP techniky zpracování/úpravy/analýzy signálu z detektoru - impulzů, optimalizace mrtvé doby spektroskopického systému. 4. Amplitudová a časová analýza signálu - princip měření SCA a MCA, metody potlačení a korekce překryvu impulzů v signálu, určování doby příletu fotonu/částice do detektoru (time-of-flight, TOF). 5. Realizace Mössbauerova spektrometru pomocí VI - principy DAQ pro MS, synchronizace procesů generování signálu rychlosti pohybu zářiče a analýzy signálu z detektoru, akumulace dat, realizace fyzikálního principu MS, typy MS. 6. Koincidenční metody měření - principy koincidenčních/antikoincidenčních systémů, použití DSP technik, využití TOF informace, měření doby života excitovaných jader, realizace Mössbauerova spektrometru s časovým rozlišením (TDMS). 7. Rozsáhlé jaderné experimenty - využití VI ve "světových" experimentech.

 

SkriptaUčební text (PDF 6,6 MiB)

Přihláška projektuVzorové úlohy (PDF 13 MiB)

Případové studie National Instruments

Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.

Kniha o aplikacích LabVIEW

V nakladatelství InTechOpen vyšla kniha Practical Applications and Solutions Using LabVIEW™ Software, do které jednou kapitolou přispěl dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.