You are hereTSII1

TSII1


Teorie signálů a informace 1

Předmět: Teorie signálů a informace 1

Katedra/Zkratka: KEF/TSII1

Rok: 2020 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit s hlavními teoretickými aspekty přenosu a zpracování signálů. Je kladen důraz na pochopení Fourierovy transformace jako nástroje pro popis signálů ve spektrální oblasti.

Přehled látky:
1. Vymezení signálů, teorie signálů a přenosových soustav. 2. a 3. Fourierova analýza determinovaných signálů a impulsů a její praktické provádění. 4. Konvoluce a Fourierovo spektrum. 5. Laplaceova a Hilbertova transformace. 6. Korelace determinovaných signálů. 7. Vlastnosti lineárních a nelineárních přenosových soustav. 8. Charakteristické funkce a veličiny náhodných procesů a jejich realizací. 9. Výkonová spektra náhodných procesů a jejich realizací. 10. Přenos náhodného signálu lineární soustavou. 11. Vliv šumu na signál. 12. Číslicové signály a jejich přenos. 13. Číslicové přenosové soustavy, jejich chybovost a modelování.

 

PřednáškaPřednáška (PDF 2,1 MiB)