You are hereSLO/PEXT2

SLO/PEXT2


Praktikum z experimentálních technik a měřicí metody 2 sticky icon

Předmět: Prakt. z exp. tech. a měř. metody 2

Katedra/Zkratka: SLO/PEXT2

Rok: 2018 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s vybranými optickými měřicími metodami v praxi a jejich aplikačním potenciálem.

Přehled látky:
ANALÝZA POVRCHU MATERIÁLU - Měření tvaru a prostorové struktury povrchu strojírenských součástí a optických prvků pomocí kontaktního drsnoměru Taylor-Hobson TALYFORM - Stanovení drsnosti povrchu leštěných součástí pomocí skaterometru CASI - Využití přenosného drsnoměru pro optimalizaci technologie optických prvků HODNOCENÍ OPTICKÝCH PRVKŮ - Optické metody pro vyhodnocování tvaru a rozměrových parametrů zrcadlových ploch; sférointerferometr Meopta - Mechanické měřicí metody pro kontrolu geometrických tvarů součástí - Optická přenosová funkce, objektivní metoda hodnocení kvality optických systémů, přístroj EROS - Metody měření reflektivity optických povrchů a tenkých vrstev - Měření pomocí optického goniometru INTERFEROMETRY PRO MĚŘICÍ ÚČELY - Podmínky vzniku iterferenčního jevu, viditelnost interferenčních proužků, měření deformace plochy - Typy interferometrů a jejich využití v měřicích metodách. Michelsonův interferometr pro měření malých posuvů - Interference v bílém světle MIKROSKOPY - Mikroskop jako přístroj pro měření malých vzdáleností - Zobrazení struktury technických povrchů pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus LEXT - Universální mikroskop Zeiss s mikrotvrdoměrem