You are hereSLO/LTP1

SLO/LTP1


Laserové technologie v praxi 1

Předmět: Laserové technologie v praxi 1

Katedra/Zkratka: SLO/LTP1

Rok: 2020 2021

Garant: 'RNDr. Hana Chmelíčková'

Anotace: Seznámit studenty s využitím energie elektromagnetického záření v kvantovém zesilovačí - laseru. Vysvětlit funkci jednotlivých konstrukčních prvků celého laserového systému s poukazem na široké využití laseru v praxi.

Přehled látky:
1. Fyzikální princip činnosti laseru (stimulovaná emise, hladinové systémy) 2. Základní konstrukční součásti laseru, typy rezonátorů, příčné a podélné módy 3. Dělení laseru dle aktivní látky a zařazení do bezpečnostních tříd. 4. Zákonitosti šíření laserového svazku, zpracování optickými prvky, kvalita svazku 5. Interakce laserového záření s hmotou a využití ve vědě a průmyslu 6. Konstrukce laserového průmyslového systému, varianty, významní výrobci 7. Přehled využití laserů ve zdravotnictví, metrologii, vojenství, kounikacích a dalších oblastech.