You are hereMMM

MMM


Moderní mikroskopické metody sticky icon

Předmět: Moderní mikroskopické metody

Katedra/Zkratka: KEF/MMM

Rok: 2020 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Přehled používaných moderních mikroskopických metod - moderní světelná mikroskopie, transmisní a skenovací elektronová mikroskopie, mikroskopie skenující sondou

Přehled látky:
Světelná mikroskopie. Metoda fázového kontrastu, UV a IČ mikroskopie, Fluorescenční mikroskopie, Polarizační mikroskopie, Interferenční mikroskopie (Nomarského interferenční kontrast, Hofmanův modulační kontrast), Konfokální laserová mikroskopie, Optická skenovací mikroskopie v blízkém poli. Elektronová mikroskopie. Transmisní elektronová mikroskopie, Rastrovací elektronová mikroskopie, Nízkonapěťová elektronová mikroskopie, Elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením, Elektronová mikroskopie s volitelným vakuem (biologické aplikace). Mikroskopie skenující sondou. Skenující tunelová mikroskopie, Mikroskopie atomárních sil, Mikroskopie magnetických sil, Mikroskopie elektrostatických sil, Mikroskopie laterálních sil, Skenovací kapacitní mikroskopie, Skenovací teplotní mikroskopie, Skenovací optická mikroskopie v blízkém poli.