You are hereMBAS

MBAS


Mössbauerova spektroskopie

Předmět: Mössbauerova spektroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/MBAS

Rok: 2019 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Základní poznatky o Mössbauerově spektroskopii.

Přehled látky:
Mössbauerova spektroskopie 1. Podstata Mössbauerova jevu. 2. Hyperjemné interakce jader. 3. Parametry mössbauerovských spekter (izomérní posun, kvadrupólové štěpení, magnetické štěpení, kvadrupólový posun, forma spektrálních čar). 4. Základy techniky mössbauerovských měření (detektory, pohybová zařízení). 5. Mössbauerovy spektrometry (modulační, časové, časově-modulační). 6. Mössbauerovská měření za nízkých a vysokých teplot a v magnetických polích. 7. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v chemii. 8. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie ve fyzice pevných látek. Studium magnetických vlastností materiálů. 9. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v mineralogii.

Přednáška
Základy Mössbauerovy spektroskopie

(PDF 3,6 MiB)