You are hereIKEF

IKEF


Integrovaný kurs experimentální fyziky

Předmět: Integrovaný kurs experimentální fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/IKEF

Rok: 2020 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky.

Přehled látky:
Integrace poznatků experimentální fyziky - práce s velkými tématickými celky. Základní principy v jednotlivých oblastech fyziky. Zákony zachování (energie, hybnosti, přeměny energie) a návaznost na ostatní přírodovědné předměty. Lineární a nelineární dynamika. síla - druhy sil. Kmity a vlny z pohledu integrace fyzikálních poznatků. Kinetická teorie. Korpuskulárně vlnový dualismus.

Materiály ke stažení (ZIP, 12 MiB)