You are hereFP3

FP3


Fyzikální praktikum (molekulová fyzika) sticky icon

Předmět: Fyzikální praktikum (molek.fyz.)

Katedra/Zkratka: KEF/FP3

Rok: 2016 2017

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Laboratorní práce z molekulové fyziky a termodynamiky.

Přehled látky:
Seznam úloh: Zákony plynů Molární tepelné kapacity Povrchové napětí Kalorimetrická měření Vedení tepla Teplotní roztažnost Viskozita kapalin I Viskozita kapalin II + Měrné skupenské teplo tání Joule-Thomsonův jev Adiabatický koeficient plynů

 

SkriptaSkripta (PDF 3,7 MiB)

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.