You are hereDIPA3

DIPA3


Diplomový seminář 3 sticky icon

Předmět: Diplomový seminář 3

Katedra/Zkratka: KEF/DIPA3

Rok: 2018 2019

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.

Přehled látky:
Dokončení experimentů a sepsání diplomové práce.

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona