You are hereČMS3

ČMS3


Číslicové měřicí systémy 3 sticky icon

Předmět: Číslicové měřicí systémy 3

Katedra/Zkratka: KEF/ČMS3

Rok: 2018 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem kurzu je praktické seznámení s hlavními směry v číslicové měřicí technice v návaznosti na kurz "Číslicové měřicí systémy 1 a 2".

Přehled látky:
" Programování číslicových měřicích systémů, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty (NI 6024E, NI USB-6215), tvorba aplikací v měřicím systému GPIB (karta rozhraní NI PCI-GPIB), programování systému PXI (kontrolér PXI-8156B, digitální osciloskop PXI-5102, funkční generátor PXI-5401) " Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky) " Tvorba komplexnějších měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.

Kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku

Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyzikuV rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky byla vydána kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku, věnovaná převážně popisu měřicích systémů, založených na LabVIEW.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Případové studie National Instruments

Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.