You are hereČMS2

ČMS2


Číslicové měřicí systémy 2 sticky icon

Předmět: Číslicové měřicí systémy 2

Katedra/Zkratka: KEF/ČMS2

Rok: 2018 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem kurzu je praktické seznámení s vývojovými systémy vhodnými pro řízení měřicích systémů (LabView, Test Point?) v návaznosti na kurz "Číslicové měřicí systémy 1".

Přehled látky:
Cílem kurzu je praktické seznámení s vývojovými systémy vhodnými pro řízení měřicích systémů (LabView, Test Point?) v návaznosti na kurz "Číslicové měřicí systémy 1".Studenti budou řešit úlohy zaměřené na použití těchto systémů při vývoji programového vybavení, sloužícího k řízení měřícího systému, či následnému zpracování naměřených dat.

Kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku

Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyzikuV rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky byla vydána kniha Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku, věnovaná převážně popisu měřicích systémů, založených na LabVIEW.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Případové studie National Instruments

Firma National Instruments, výrobce systémů pro virtuální instrumentaci, publikoval brožuru Příručka případových studií, věnovanou přednáškám, které zazněly na akci NI Academic & Research Days. Jednu kapitolu (str. 128 brožury), věnovanou experimentům v jaderné fyzice, napsal dr. Pechoušek z Katedry experimentální fyziky.