You are hereAPNA2

APNA2


Aplikované nanotechnologie 2

Předmět: Aplikované nanotechnologie 2

Katedra/Zkratka: KEF/APNA2

Rok: 2017 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Předmět navazuje na přednášku "Aplikovaná nanotechnologie I" a rozšiřuje ji ve směru základních aplikací nanostruktur v podobě nanozařízení. Důležitou částí předmětu je také aplikace metrologických principů při měření délky v oblasti nanometrů, tj. nanometrologie.

Přehled látky:
* Nanoelektronika * * Omezení současné elektroniky * * Adaptace pro nanosystémy * * Odolná úložiště, speciální hradla * * Bioinspirace, DNA počítače * * Molekulární elektronika * * Rezonanční tunelovací prvky * * Optoelektronika s kvantovými prvky * * Kvantové celulární automaty * * Jednoelektronová zařízení * * Supravodivá elektronika * * Moderní paměti * Mikrosystémové technologie * * Definice, technologie a materiály * * MEMS senzory * * Optické MEMS * * Radiofrekvenční MEMS * * Mikronosník * * Pohybové prvky * * Mikrofluidika * Nanoelektromechanické systémy * * Definice a rozdíly oproti MEMS * * Příklady NEMS * Molekulární stroje * * Supramolekulární chemie * * Spontánní pohyby * * Jednoduché nástroje a přirozené motory * Nanometrologie * * Měření v nanosvětě * * Mikronosník jako měřicí MEMS * * Spektroskopie sil * * Problematika délkové nanometrologie

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.