You are hereAPNA1

APNA1


Aplikované nanotechnologie 1

Předmět: Aplikované nanotechnologie 1

Katedra/Zkratka: KEF/APNA1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Předmět seznamuje studenty s aplikací fyzikálních poznatků v oblasti nanosvěta. Obsahově navazuje na "Fyzikální základy nanotechnologií I" a po jeho absolvování by student měl být seznámen se způsobem, jakým se nanostruktury vytvářejí a jakými metodami se charakterizují jejich vlastnosti.

Přehled látky:
* Mikroskopické metody pro nanoměřítko * * Mikroskopie atomárních sil (AM-AFM, FM-AFM, příprava nanovzorků), TERS * * Elektronová mikroskopie (SEM, TEM), příprava nanovzorků * * Elektronová tomografie * Metody tvorby nanostruktur * * Základy tvorby nanostruktur * * Litografie (princip, rezisty, subtraktivní a aditivní techniky) * * Tvorba vrstev (napařování, naprašování, CVD, MBE) * * Litografie elektronovým a iontovým svazkem * * Softlitografické techniky (nanoimprint, mikrokontaktní tisk) * * Samouspořádání a samouspořádané monovrstvy, depozice molekulárních filmů * * Nanolitografie skenující sondou (atomární, elektrické, silové a další techniky) * * DNA nanokonstrukce * Nanočástice * * Definice a základní vlastnosti nanočástic * * Příprava nanočástic (tvar nanočástic, fyzikální a chemické metody), stabilizace * * Aplikace nanočástic (katalýza, optické a magnetické vlastnosti, bioaplikace) * * Ferofluidy a koloidní krystaly * Nanodráty - definice, výroba a aplikace * Uhlíkové nanostruktury * * Fulereny (příprava a vlastnosti), fulerity, fuleridy * * Grafen * * Nanotrubičky, výroba, vlastnosti, aplikace * Další nanosystémy * * Dendrimery, supramolekuly, blokové polymery * * Micely, nanovlákna * Manipulace s nanoobjekty * * Manipulace pomocí SPM a FIB * * Optická a magnetická pinzeta * * Nanomanipulátory * * Mikronástroje * Biomimetika * Počítačové simulace nanostruktur * Nanofotonika

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.