You are hereVýrobky Společné laboratoře optiky

Výrobky Společné laboratoře optiky


Společná laboratoř optiky nabízí optické prvky a systémy a také přístroje a zařízení založené na optických principech. Tým pracovníků poskytuje nezbytné výpočty, návrhy a zkoušky podle požadavků zákazníků.


Optické prvky

Optické prvky zákaznicky orientované a velmi přesné optické komponenty:čočky,
zrcadla, hranoly, děliče svazku, okénka atd.

Nabízíme jednotlivé výrobky:

 • Singlety, dublety, triplety, kondenzorové čočky (podle požadavků zákazníka
  s paraxiální ohniskovou délkou, rozměry nebo antireflexním pokrytím)
 • Zrcadla (z materiálu podle požadavku zákazníka v požadovaných rozměrech a kvalitě)
 • Hranoly, dělicí kostky
 • Speciální optické prvky: součásti objektivů, čočky s osovými a mimoosovými
  otvory, nestandardní hranoly

Výhody našich produktů

 • Krátké dodací lhůty
 • Pružné splnění požadavků zákazníka
 • Cena v souladu s požadovanou kvalitou

Každá součástka se navrhuje a počítá tak, aby vyhovovala
požadovanému optickému systému. Kvalita součástek je ověřována pomocí nejlepších
testovacích zařízení, například interferometrem ZYGO MARK IV. Dokážeme
nanést optické vrstvy na povrchy prvků pracující od ultrafialové až po infračervenou
oblast spektra.

Optické systémy

Návrh optických systémů podle požadavků zákazníků provádí tým zkušených
expertů s využitím návrhového softwaru SIGMA 2000 od firmy Kidger Ltd.
Jednoduché i složité optické systémy lze produkovat rovněž  v malých
sériích.

Optické přístroje a zařízení

 • Zařízení pro detekci nástřiku identifikačních značek vinutých pružin
 • Zařízení pro kontrolu automobilových pružin
 • Boroskopy
 • Zařízení pro kontrolu povrchového napětí

Měření a metrologie

 • Měření parametrů optických prvků a systémů
 • Holografická interferometrie - měření statických deformací a vibrujících povrchů kontinuálními a pulsními laseryContact person: Petr Schovánek