You are hereSpolupráce SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc a MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov

Spolupráce SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc a MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov


MEOPTA Společnost MEOPTA – optika, s.r.o., se sídlem v Přerově je významným partnerem Společné laboratoře optiky. Hlavní oblasti spolupráce jsou tyto:

Hodnocení povrchů optických prvků
Současným trendem v realizaci optických systémů je jejich uplatnění v krátkovlnné oblasti optického spektra. Důsledkem tohoto směřování jsou enormní nároky na kvalitu opracování optických ploch. Úspěšně se rozvíjí spolupráce v technologii přípravy a hodnocení povrchů využívaných optických prvků.

Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace - VÝZKUMNÉ CENTRUM – projekt MŠMT ČR 1M06002
UV oblast optického spektra byla dlouhodobě mimo oblast využitelného zájmu. V současnosti vyvíjíme vhodné tenkovrstvé struktury pro aplikace v optických soustavách. V rámci projektu optimalizujeme technologie pro výrobu optických systémů optických detektorů.

Jemná mechanika a optika
Spolupracujeme při vydávání jediného časopisu zaměřeného na obor optika v ČR.

Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM – OP VK reg.č.CZ.1.07/2.3.00/09.0042
Cyklus přednášek pracovníků SLO orientovaný na potřeby průmyslových aplikací je přístupný zaměstnancům Meopty.

Kooperace při realizaci optických a mechanických prvků a dílů
SLO zadává formou kooperací některé technologické kroky k realizaci do Meopty.