You are hereOcenění příspěvku na konferenci EAN 2012

Ocenění příspěvku na konferenci EAN 2012


By myska - Posted on 19 Červen 2012

Ve dnech 4. až 7. června se v prostorách hotelu Dvořák v historickém městě Táboře uskutečnil jubilejní 50. ročník mezinárodní konference „Experimental stress analysis“ (EAN 2012), kterou pořádala Česká společnost pro mechaniku společně s Českým vysokým učením technickým v Praze. Za pracoviště Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR se jí zúčastnil jako člen vědeckého výboru prof. Miroslav Hrabovský a se společným příspěvkem Mgr. Jan Tomáštík a Dr. Radim Čtvrtlík.

V rámci konference byla vyhlášena soutěž o nejlepší příspěvek v kategorii mladých vědců do 35-ti let. Toto ocenění se podařilo získat členovi našeho pracoviště Mgr. Janu Tomáštíkovi za příspěvek na téma „Mechanical properties of optical thin films“. Soutěž byla honorována krásnou cenou a částkou 5000 Kč, kterou věnovala Česká společnost pro mechaniku, cenu předal předseda společnosti prof. Okrouhlík.

Úspěch člena našeho pracoviště je o to sladší, že se jedná již o druhé vítězství v řadě! Na loňském ročníku konference získal stejné ocenění Mgr. Michal Pochmon s příspěvkem „Tensile Stress of Thin Ceramic Layers Measured by Fizeau Interferometry".

Dr. Čtvrtlík a prof. Hrabovský Prof. Hrabovský jako chairman jedné z přednáškových sekcí
Dr. Čtvrtlík a Mgr. Tomáštík, autoři vítězného příspěvku Hlavní přednáškový sál
Dr. Čtvrtlík a Mgr. Tomáštík při poslechu přednášky V popředí prof. Hrabovský a prof. Laš
Předseda České společnosti pro mechaniku prof. Okrouhlík gratuluje vítězi ceny Mgr. Tomáštíkovi Společné foto, zleva prof. Plánička, předseda výboru konference prof. Růžička, prof. Okrouhlík, Mgr. Tomáštík s cenou a držitel 2. místa Ing. Padovec