You are hereFyzikální kaleidoskop 11.1.2013: Exkurze ve SLO

Fyzikální kaleidoskop 11.1.2013: Exkurze ve SLO


By myska - Posted on 30 Leden 2013

V rámci programu jubilejního 10. ročníku Fyzikálního kaleidoskopu byly pro návštěvníky připraveny exkurze do laboratoří laserových technologií, koherenční zrnitosti, interferometrie a kvantové a nelineární optiky. V hlavním programu, který se konal v budově nové Přírodovědecké fakulty UP, prezentovala naše pracoviště Ing. Mgr. Hana Šebestová, PhD. s přednáškou Lasery kolem nás.

V laboratoři laserových technologií byly představeny základní součásti průmyslového laserového systému pro řezání, vrtání a svařování. Studenti si prohlédli ukázky vyřezaných tvarů z různých materiálů, kovových i nekovových. Dále jim bylo prakticky předvedeno řezání vybraného tvaru laserem.

V laboratoři koherenční zrnitosti byli studenti seznámeni s populárním optickým jevem koherenční zrnitost a jeho základními vlastnostmi. Byl demonstrován vznik koherenční zrnitosti jak pro případ odrazu od předmětu, tak průchodu předmětem. Byla rovněž představena funkční optická sestava senzoru pro bezkontaktní měření deformace zkoumaného předmětu.

V laboratoři interferometrie byl studentům ukázán senzor pracující na principu interferometrie v bílém světle navržený pro měření 3D topografie technických drsných povrchů a hladkých (odrazných) povrchů s vysokou (u drsných povrchů s mikrometrovou a u hladkých s nanometrovou) přesností.

V laboratoři kvantové a nelineární optiky byly studentům představeny základní rysy experimentálního výzkumu s fotonovými páry nesoucími kvantovou informaci. Na představených experimentech si návštěvníci utvořili jasnější představu o současné podobě výzkumu směřujícího k sestavení kvantového počítače a k využití vlastností kvantového světa pro praktické aplikace. Prohlídka laboratoře byla také doplněna o interaktivní ukázku některých optických jevů, jejichž obdoba se přímo uplatňuje ve výše zmíněném výzkumu.

Seminář připravili a na jeho realizaci se podíleli:
RNDr. Hana Chmelíčková, Mgr. Lenka Řiháková, Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D., RNDr. Petr Šmíd, Ph.D., RNDr. Pavel Horváth, Ph.D., Mgr. Antonín Černoch, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Ph.D., Mgr. Jan Tomáštík, Mgr. Martina Havelková a RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Foto RNDr. Helena Hiklová

Semináře se zúčastnili studenti gymnázií Havířov, Český Těšín, Valašské Meziříčí, Zábřeh, Vyškov, Olomouc Hejčín, Olomouc Palackého, Ostrava Poruba, a dále studenti SPŠE Olomouc Božetěchova.

RNDr. Hana Chmelíčková
PřílohaVelikost
mMG_4482.jpg126.94 KB
mMG_4484.jpg102.45 KB
mMG_4504.jpg121.56 KB
mMG_4502.jpg111.1 KB