CPS2012: Organizers


The Eighteelogo SLOnth Czech-Polish-Slovak Optical Conference (CPSOC) is organized by

Palacky University,
Joint Laboratory of Optics of Palacky University and
Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic


and

Regional Centre of Advanced Technologies and Materials,
Olomouc, Czech Republic


under the auspices of

Rector of Palacky University in Olomouc.

 

HONORARY CHAIRMAN

Jan Peřina (CZ)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

Jiří Čtyroký (CZ)
Miron Gaj (PL)
Ivan Glesk (SK)
Ondřej Haderka (CZ)
Miroslav Hrabovský (CZ)
Henryk Kasprzak (PL)
Michal Lenc (CZ)
Wieslaw Leonski (PL)
Vladimír Mesároš (SK)
Miroslav Miler (CZ)
Adam Miranowicz (PL)
Jarmila Müllerová (SK)
Jan Peřina jr. (CZ)
Ivan Richter (CZ)
Petr Schovánek (CZ)
Dagmar Senderáková (SK)
Jan Soubusta (CZ)
Tomasz Szoplik (PL)
Anton Štrba (SK)
František Uherek (SK)
Waclaw Urbanczyk (PL)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Helena Hiklová
Pavel Horváth
Hana Chmelíčková
Karel Lemr
Radek Machulka
Robert Myška
Daniela Nantlová
Petra Nováková
Libor Nožka
Michal Pochmon
Tomáš Rössler
Hana Šebestová
Petr Šmíd

Tagy